Inwentaryzacja wnętrz i budżet

Architekt wnętrz – tak jak dobry krawiec, który szyje dla Ciebie ubranie – musi wziąć szczegółową miarę pomieszczeń, które będzie aranżować. Tu nie może być pola do rozbieżności czy projektowania “na oko”. Inwentaryzacja wnętrz musi być niezwykle dokładna. Jeśli Twój dom lub mieszkanie już stoi, często odbywa się wizja lokalna na miejscu. Jeśli jest jeszcze w trakcie budowy – sprawdzane są dostępne rysunki i plany.

Podczas inwentaryzacji wnętrz porównywana jest zgodność lokalu z dostępnymi rysunkami i planami, zarówno pod względem wymiarów, jak też poprawności rzutów. To niezwykle ważny etap.

Po pierwsze – zdarza się, że występują niewielkie rozbieżności pomiędzy tym, co wynika z planów budowlanych a tym, co faktycznie powstało. Po drugie, konieczne jest sprawdzenie między innymi tego, w jaki sposób poprowadzona została instalacja elektryczna, gdzie są punkty świetlne, czy ściany są proste, czy posadzki są poprawnie wylane i jak są rozmieszczone zostały elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej. Dzięki temu później z dokładnością chirurga można zaplanować wszelkie zmiany, przeróbki i konieczne prace wykończeniowe. Może się bowiem okazać, że coś trzeba wyburzyć, przesunąć jakiś otwór drzwiowy lub dobudować nową ściankę działową, by wnętrze było bardziej funkcjonalne.

Inwentaryzacja wnętrz i budżet | Alina Badora, architekt wnętrz

Podczas inwentaryzacji wnętrz architekt wnętrz po raz pierwszy ma możliwość “nawiązania kontaktu” z przestrzenią, którą będzie miał do zaprojektowania. To wtedy najczęściej powstają już pierwsze pomysły na to, w jaki sposób wykreować wnętrze, które spełniać będzie Twoje oczekiwania co do formy i funkcji.

Na tym etapie określany jest także budżet remontowy i wykończeniowy. Wyznacza on ramy działania architekta wnętrz. Założenia budżetowe pomagają przygotować projekt w sposób, który w pełni spełniać będzie Twoje oczekiwania. Na ich podstawie możliwe jest przygotowanie odpowiedniej propozycji materiałów, mebli i innych elementów wyposażenia oraz zakresu proponowanych prac. Jasno określony budżet pozwoli architektowi dopasować przygotowywaną dla Ciebie koncepcję aranżacji wnętrz do założonych wydatków.