Klinika dentystyczna w Gliwicach - powierzchnia 300 m2

OPIS
Klinika dentystyczna w Gliwicach - powierzchnia 300 m2

Autor projektu: Alina Badora oraz pani Inwestor. rok realizacji: 2009

Projekt zrealizowany w wnętrzu budynku, który ponad 100 lat temu pełnił funkcję stajni. Obecnie deweloper przebudował je na budynki mieszkalne. Wnętrze cechuje ponad standardowa wysokoścć kondygnacji ponad 4m. Użyte w tym projekcie materiały miały na celu podkreślenie "loftowego" charakteru wnętrza oraz musiały odpowiadać wymogom technicznym budynku użytkowanego jako gabinet stomatologiczny.

Autor zdjęć:
Inwestor